15.jpg

Egy picit nyárbúcsúztató is ez az írás. Kiderülhet az is, hogy mennyire érdekelnek titeket az efféle inspirációkról szóló írások. Néhány éve, amikor megadatott, hogy három hetet Rómában tölthettem, az egyik legmegkapóbb élményem a Villa di Livia, Livia villája volt. 

A Forum Romanum mellett emelkedő Palatinus dombról úgy tartják, ez Róma ősi magja. Itt állt Augustus háza, és a szorosan hozzá tartozó lakrész volt, amit a császár felesége, Livia használt. Az 1869-es ásatásokkor előkerült épület keleti tájolású volt, a Kr. e. I. században épült, valamikor 75-50 között. A ház szerénysége Augustusra vall, aki családja körében tüntetően a régi, puritán patríciusi hagyományok szerint élt. Augustus császári palotája néhány száz méterrel délebbre állt, valószínű, hogy a Domus Liviae falai közé csak halála után költözött özvegye. (forrás)

Liviának azonban volt egy gyönyörű freskókkal díszített villája is, a Prima Porta római városrészben.

Az épület falait kertet idéző freskók díszítették: az eredetiek a Museo Nazionale Romano római régészeti múzeumba kerültek*. 

Nos, ezek ezek a falfestmények teljesen rabul ejtettek. Olyannyira, hogy egy órát biztosan ültem a hűvös padlón a mesés kertet ábrázoló, teremnyi faliképeket csodálva, a Termini közelében található múzeumban.
Róma csodája számomra maga az antik idő művészete, és rögtön utána az, amint a pogány életörömet átitatta a friss, világhódító útjára induló kereszténység. Soha sehol nem éreztem annyira édeninek a világot a mint ott.

Livia villájának képei egy csodálatos és eszményi világot mutatnak be, olyan festészetbeli mesteri tudással, amit Róma után legközelebb csak a reneszánsz volt képes elérni. És ők is a római emlékek újra felfedezésével.

Babarczy Veronika

* Livia Drusa Augusta, Livia Drusilla, vagy Julia Augusta (i.e. 58. - i.sz. 29.) Augustus felesége, tanácsadója és időnként helyettese, a Római Birodalom egyik legnagyobb hatalommal bíró asszonya. Első házasságából született fia, Tiberius később császár lett, de unokája, Claudius, dédunokája, Caligula és ükunokája, Nero is a birodalom élére került. Claudius idején nyilvánították istenivé.

Livia és Augustus az elkövetkező 52 évben együtt maradt, noha gyermekeik sem születtek. Livia mindvégig férje különleges belső tanácsadója maradt.
Marcus Antonius i.e. 31-ben Actiumnál vereséget szenvedett Octavianustól, és hamarosan öngyilkosságot követett el. Livia férjének nem maradt számottevő ellenfele, így nemsokára kiépíthette a római császárság, a principatus rendszerét, melyben hű támaszra lelt feleségében. A császári pár a birodalom számára szerepmintává vált. Mérhetetlen gazdagságuk és hatalmuk ellenére meglehetősen szerényen éltek a Palatinuson épült házukban. Livia a római matrona eszményét testesítette meg. Nem viselt túl sok ékszert, sem kirívó ruhákat; felügyelte a háztartást, és szemet hunyt Augustus kisebb nőügyei felett. (forrás)
A császári párról alkotott idealisztikus képet már a kortársak közül is kétségbe vonták néhányan, sőt, volt, aki odáig ment, hogy egyenesen Liviát vádolta a férje meggyilkolásával, de mindez mit sem von le a császári villa szépségéből.